Svenskt vansinne i frågan om återvändande ISIS-terrorister kommer få blodiga konsekvenser

Kritiken mot Rasmus Perssons (C) uttalande att belöna ISIS-terrorister med jobb, bostad, och psykolog har varit hård under helgen. Jag skrev själv ett inlägg i fredags när jag hörde om detta. Nu lägger sig Mona Sahlin i denna debatt. Så här säger hon om förslaget som sådant:

“(…)Mona Sahlin tycker att det är ett ”bra exempel”.

– För det första har inte alla som återvänt gjort vedervärdiga handlingar. De som har gjort det ska förstås straffas, men andra som reser ned har kanske mer eller mindre lurats in i något de inte kunde föreställa sig i förväg. De vänder tillbaka så fort det bara går, säger Mona Sahlin.”

Nu öppnar ju också Sahlin, som framgår ovan, för att vissa ska åtalas. Men det sjuka i sammanhanget är ju att det är terapisamtal som är utgångspunkten. Det borde vara tvärtom: vi borde diskutera vilka straffrättsliga åtgärder som skall komma på tal för den absoluta merparten, om inte alla, och i detta inrymma terapisamtal som endast en parentes för det lilla fåtal som möjligen åkt i väg på vissa andra grunder (om nu legitima sådana skäl föreligger, vilket jag ärligt talat tvivlar på). Det är symptomatiskt för den svenska naiviteten kring radikal Islam/jihadism att det är terapisamtal som är det första som förs på tal, som att merparten vore nån sorts offer. Dessutom, vem “luras in i” något sådant som ISIS? Vad kunde de möjligen tro att de skulle få göra, ägna sig åt brodderi? De visste mycket väl att de skulle kriga mot “otrogna”. Att det sedan blev obehagligare än de föreställt sig är knappast samma sak som att de saknar ansvar för och intention bakom sina handlingar. Med tanke på konsekvenserna ser jag inte mycket till utrymme för att det ska vara hållbart att påstå att dessa terrorister inte visste bättre, dessutom är det liten skillnad på dråp och mord (åtminstone inte tillräckligt för att straffsatsen skall ändras från straff till belöning). Om inte annat så har ISIS annonserat rätt bra om vad deras verksamhet går ut på, bl.a. via social media, med videor på halshuggningar, avrättningar, folkmord, lemlästningar, etc. Det är befängt och absurt att friskriva de som åker ned till ISIS från ansvar med hänvisning till att “de inte visste bättre” (“the soft bigotry of low expectations”, återigen?). Den incitamentsstruktur detta bygger upp är också extremt destruktiv, vilket bland annat terrorforskaren Magnus Norell också noterat i helgen.

Mona Sahlin ger också sin syn på vad som orsakar terrorism (“extremism”):

“Det vore det bra om alla kommuner lärde sig vad man ska göra när man ställs inför problem med extremism av något slag. Det kan hända var som helst. Utanförskap, ilska, frustration finns överallt.”

“Utanförskap”? De flesta, om inte alla, jihadister i Europa var alla på ytan både välbärgade och välintegrerade. Det handlar inte om materialistiska orsaker; marxisten från 60-talet ringde och vill ha sin kriminalpolitik tillbaka. Det handlar om ideologi och problemet måste därmed bemötas på andra sätt.

Danmark diskuterar i stället att ställa ISIS-terrorister inför rätta för landsförräderi, vilket är fullt påkallat med tanke på att jihadistisk terror och jihadism förklarat krig mot Västvärlden i både ord och handling och ISIS är knappast något undantag. Att gå med i en sådan terrorgrupp bör i och sig självt därmed betraktas som en krigshandling gentemot stater som Sverige och Danmark.

Det hela är helt enkelt vansinne från svenskt håll. Det här kommer få konsekvenser, säkerligen blodiga sådana. Först då finns det en chans för svensken att vakna. Men hur många måste dö innan dess? Risken verkar växa sig allt större att Sverige inom snar framtid kommer bli varse. Stockholm kommer med största säkerhet snart läggas till samma lista som Toulouse, Paris, Boston, Madrid, London, Jerusalem, Tel Aviv, Mumbai, New York.

Posted in Allmänt | 20 Comments

Ska ISIS-terrorister verkligen belönas för sina handlingar?

Frågan är så klart retorisk eftersom det självklara svaret är “nej”. Men svenska politiker verkar tycka annorlunda, se t.ex. en av dagens nyheter: “Kommun vill hjälpa IS-krigare: ”Är absurt”

Jag kunde inte bry mig mindre om att några flumsociologer i Danmark kommit fram till att detta är en “bra väg att gå”. Den moraliska aspekten av att belöna personer som precis varit i Syrien för att begå folkmord och lemlästa oskyldiga människor kan inte bortses från och den som gör det är mer eller mindre lika illa i mina ögon.

Jag är rätt säker på att höga SS-officerare hade gått att “återintegrera” och att behandla deras eventuella s.k. “trauman”. Men det fanns en anledning till att vi valde att ställa dom till svars (om än dock i alltför låg utsträckning och med alltför milda straff även där).

Jag är också lite förvånad över hur mottagliga de flesta svenska politiker är för sådana här tankegångar. Det är liksom ingen som verkar stanna upp och tänka “kanske är det inte synd om folk som åker till en krigszon för att lemlästa och folkmörda, kanske är det straff och inte belöningar de förtjänar”. Det har mer eller mindre överlag varit självklart sedan dag ett att det är dessa personer som behöver vård för de påstådda “trauman” de varit och upplevt. Det är tydligen oviktigt att de med flit sökt upp och valt att begå dessa “trauman” själva och vi ska också strunta i de trauman de helt säkert tillfogat sina offer.

En bekant på Facebook gjorde en bra iakttagelse dessutom: om återvändande svenska ISIS-krigare ska belönas med jobb och bostad för att bearbeta sina påstådda “trauman”, varför inte också Breivik i så fall??! Stackarn, hans “trauman” måste ju vara “fruktansvärda”! Tänk på alla barn han mördat! Stackars Breivik! Att mörda och lemlästa barn på de mest uttänkta och bestialiska vis är för övrigt en favoritsyssla för ISIS, om någon lyckats missa det. (För den som undrar är det sista här ett argument av typen reductio ad absurdum, jag nämner det för att man aldrig skall underskatta det som brukar kallas för Poe´s lag.)

Posted in Allmänt | Leave a comment

Wallströms intellektuella haveri

Margot Wallström, nytillträdd utrikesminister, i Expressen:

Vi måste tänka framåt och Israel måste släppa ockupationen av Gaza och faktiskt släppa in hjälp och stöd, annars hjälper det inte att vi utlovar en massa pengar, säger Wallström.

Vilken “ockupation av Gaza”, om jag får fråga!?!? Israel drog sig ensidigt tillbaka från Gaza 2005 och enda anledningen att israelerna finner sig tvungna(!) att tillfälligt och högst motvilligt återvända gång på gång är för att Hamas et al vägrar sluta beskjuta israeliska civila med de raketer som levererats och/eller finansierats av Iran och Qatar. Israelerna lämnade till och med växthus och annan infrastruktur intakt för att på så sätt hjälpa “palestinierna” att få i gång en ekonomi. Dessa slogs i stället sönder, Hamas valdes till makten, och den dagliga raketbeskjutningen vars enda och uttalade intention är att terrorisera och mörda civila intensifierades. Men det är Israel som är problemet, enligt Wallström?

Dessutom släpper Israel in “hjälp och stöd” i form av både sjukvård, mediciner, mat, vatten, elektricitet, och annan materiel, det gjorde de till och med under kriget och trots att Hamas fortsatt besköt Israel med raketer som levererats av Iran, kidnappade och brutalt mördade oskyldiga israeliska tonåringar, et cetera, et cetera. Det finns dock en fullt laglig och legitim blockad (till och med FN har själva sagt att så är fallet) som syftar till att hindra Hamas att få sina vapenleveranser från Iran. Den som har problem med det är inte riktigt klok i huvudet, ärligt talat.

Antingen är vår utrikesminister djupt okunnig om ett ämne hon borde veta mer och bättre om eller så upprepar hon propagandalögner mer eller mindre medvetet för att främja sin egen agenda på bekostnad av Israel och en framtida fred i regionen. Jag har svårt att säga vad som är värre av dessa två alternativ.

Posted in Allmänt | 8 Comments

Svensk antisemitism

BIrgitta Hansen

Den numer f.d. miljöpartistiska politikern Birgitta Hansen är ännu ett exempel bland allt för många den senaste tiden på den antisemitism som vi inte kan blunda för längre och som finns där under ytan hos svenskarna i alltför hög utsträckning (vilken politiker i raden är det nu förresten som tvingats avgå pga sådana här uttalanden?). Nej, man måste inte vara nazist för att kunna sägas hålla sig med antisemitiska tankefigurer. Det räcker att, precis som den här politikern, mena på att “judar har makt och inflytande via de bolag som de kontrollerar”. Se där, antisemitism av klassiskt snitt. Hon bytte inte ens ut “judar” mot “sionister” som är det uttryck nyantisemitismen tagit till för att göra sig rumsren (tankegodset är dock i stort sett samma). Att jämställa Israel med nazisterna är för övrigt listat som ett exempel på nyantisemitism enligt EU:s Working Definition of Antisemitism.

Extra tragikomiskt är att hon försöker mena på att hon “missförståtts på något sätt”. Det är rätt svårt att missuppfatta vad hon menar och åsyftar med sitt ganska explicita uttalande om rika judar som kontrollerandes företag och som på detta sätt ser till att underkuva icke-judarna och därmed kan främja sin (påstått) kollektiva agenda.

Jag har länge sett det som en alldeles för simplistisk förklaring att den svenska inställningen till Israel skulle grunda sig på antisemitism. Jag kan inte längre blunda för att det dock är precis så och att detta är ett faktum, även bland helt vanliga svenskar. Det är åtminstone och definitivt en faktor bland några av de viktigaste och mest drivande. Propaganda från SVT et al som systematiskt pumpar ut ensidig, snedvriden, och ofta helt lögnaktig information möter som grogrund en latent antisemitism som har alltför nära till ytan.

Antisemitismen i Sverige har ökat. En stor del av denna kan tillskrivas den arabiska och muslimska invandring från Mellanöstern som fått sådan antisemitism med modersmjölken. Antisemitisk propaganda är utbredd i Mellanöstern, den är dessutom mer ofta än sällan statligt sanktionerad där. Den har också till stor del importerats i och med att arabvärlden var en allierad till Hitler. Men vi ska inte heller blunda för eller friskriva svensken från de alltför utbredda vanföreställningar denna förvånansvärt ofta har om både judar och Israel.

Den svenska antisemitismen må vara av en tystare form, men ger förvånansvärt ofta uttryck för ungefär samma tankegods (judisk världskonspiration, judisk kontroll av media, etc). Förvånansvärt ofta också från individer som annars ofta vet långt bättre.

Posted in Allmänt | 7 Comments

Svenskar i IDF

De sista dagarna har de stora dagstidningarna haft notiser om att svenskar tjänstgör i IDF, och kanske också deltager i striderna i Gaza. Inget märkvärdigt med det, svenska judar har genom åren immigrerat till Israel liksom judar från alla andra länder. Och eftersom IDF är en värnpliktsarme, så finns det helt naturligt också ex-svenskar i IDF. Det till och med finns, och har alltid funnits, frivilliga svenskar i IDF. Det är nämligen så att en del unga judar immigrerar till Israel med syftet att genomföra sin värnpliktstjänstgöring för att sedan flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Och inte nog med det – det finns till och med kristna svenskar som tjänstgjort frivilligt i IDF, och dessutom stupat i strid.

Här är några exempel på mer eller mindre kända svenskar och danskar i IDF: I Självständighetskriget 1948-49 tjänstgjorde några dussin skandinaver bland de ca 3000 frivilliga i Machal, brigaden som var sammansatt av utländska frivilliga. Leif Nils Elwing (RIP) stupade i strid 9 juli 1948. En annan svensk som deltog är Sigvard Marjasin, som senare gjorde karriär som socialdemokratisk fackpamp och så småningom blev ordförande i Kommunalarbetarförbundet och därefter landshövding. En känd dansk i Machal är Herbert Pundik, som senare blev chefsredaktör för Politiken. Pundiks son Uri (Z”L) stupade i Yom Kippur-kriget. Någon gång på 1980-talet var jag bjuden till en 40-årsfest, där 40-åringen visade sig vara en ex-svensk överste i IDF. Intressant nog tjänstgjorde hans halv-bror vid samma tid som överste i svenska armen.

Och om man fortsätter i ex-svensk kretsarna i Israel, så är värnplikten ett allmänt samtalsämne liksom den är hos alla andra israeler. Tyvärr är det nödvändigt för oss judar att försvara oss med vapen i hand här i Israel. Och som det ser ut i Europa och Sverige blir det nödvändigt där också att försvara judar, synagogor och andra judiska institutioner mot våldsamma antisemitiska attacker.

Posted in Allmänt, Israel | 44 Comments