Israels “fredspartners” visar återigen sitt rätta ansikte: firar terrordåd

Det rapporteras naturligtvis inte i media, men återigen visar Israels påstådda “fredspartners” sitt rätta ansikte och precis hur lite de önskar fred. Deras verkliga syfte är och förblir utplåning av det judiska folket och Israel. Trots det erhöll nyligen dessa krafter ett formellt erkännande av svenska regeringen (med FM Margot Wallström i spetsen) samt biståndspengar i en klass som bara EU och USA kan jämföra sig med. Sverige är därmed i högsta grad medskyldigt till att skapa de institutionella förutsättningar och arrangemang som underblåser och möjliggör terrorismen mot specifikt israeliska civila och även judar i allmänhet runt om i världen. Detta tack vare det långtgående moraliska godkännande som dessa krafter erhåller samt de biståndspengar som i sin tur går till bland annat terroristers löner i bl.a. israeliska fängelser. På grund av detta existerar starka sociala (p.g.a. glorifieringen en “martyr” uppbär åt sin klan) och ekonomiska incitament för “palestinier”, unga som gamla, att bedriva terror mot Israel och för “palestinierna” att fortsatt säga blankt nej till fred med Israel (som de gjort nu i minst 60 år, allt medan Israel erbjudit mer än generösa fredsvillkor under hela denna tid).

Algemeiner: Palestinians Launch Fireworks, Wave Flags to Celebrate Brutal Murder of Israeli Couple

https://www.algemeiner.com/2015/10/02/palestinians-launch-fireworks-wave-flags-to-celebrate-brutal-murder-of-israeli-couple/

“Throngs of Palestinians took to the streets on Thursday night to celebrate the brutal slaying of an Israeli couple in a shooting attack in the West Bank.

The festivities included the launching of fireworks and the waving of flags in the streets, Ofir Gendelman, a spokesperson for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said.

Gendelman posted on Twitter a photo of the scene. Most of the flying banners were of the Palestinian Fatah faction, the armed wing of which claimed responsibility for the attack that killed Eitam and Naama Henkin. Revelers in Nablus, near the site of the shooting, set off fireworks, he said, adding that Palestinians on social media networks were “ecstatic” about the killings.

The Henkins, who were in their early 30s, were shot dead on Thursday night in northern Samaria while travelling in their vehicle near the Palestinian village of Beit Furik. Paramedics found them at the scene with bullet wounds to their torsos. Their four children, who were in the backseat of the car, were unharmed. The couple was buried on Har Hamenuchot in the Givat Shaul neighborhood of Jerusalem on Friday morning.

Leading members of Palestinian Authority President Mahmoud Abbas’ Fatah party, Azzam Al-Ahmad and General Sultan Abu Al-Einen, praised the attack, Gendelman said. He added that General Al-Einen, who serves as Abbas’ adviser on NGOs, called for more attacks on Israelis.

Rival Palestinian terror group Hamas also applauded the attack. Spokesman Husam Badran congratulated Palestinians on the killings and referred to the shooting as a “heroic operation.””

Israel National News: Arab Witnesses Laughed, Spat at Wounded Terror Victim
Widow of Aharon Banita-Bennett described the savagery of Arab passersby, who laughed as she fought death.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/201415#.VhFEwCusUqM

“”I ran for dozens of meters with a knife in my shoulder, bleeding. Arabs in the area who saw this horrible scene clapped and laughed, and told that they hoped for my quick death. I felt I was about to faint,” she said. “I tried to hold on to someone who passed by, and they just shook me off and kicked me, and said ‘die.’”

(…)

Rabbi Nehemia Lavi, 41, and Aharon Banita Bennett, 21, were both murdered as a result of Saturday’s terrorist attack. Bennett’s wife, AdelleBanita, 22, and their two-year-old son were also injured. Later Saturday night, an Arab terrorist attempted to stab a Jewish youth in central Jerusalem.”

Att “palestinier” firar terrormord på israeliska civila och andra terrordåd med öppna festligheter, som t.ex. att dela ut godis till barn på gatorna när en terrorist lyckats döda en jude, är snarare regel än undantag (här är ett exempel från 2014). “Palestinier” firade också bland annat terrordåden mot WTC911 på samma sätt.

Är detta vad som skall föreställa Israels påstådda “fredspartners”? Förtjänar sådana här krafter som öppet glädjer sig över bestialiska mord på oskyldiga, civila, föräldrar den uppmuntran som ett erkännande av deras “stat” från Sveriges och Margot Wallströms håll innebär? Frågorna är självklart retoriskt ställda. Det enda rimliga svaret är ett klart och tydligt nej och det är bara att konstatera att Sverige policies vad gäller Israel och araberna fortsatt går i fel riktning och kommer antagligen fortsätta att underblåsa icke-önskvärda krafter (terrorister) och fortsätta kräva oskyldiga människors liv.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Kajsa Ekis Ekman och vänsterjippot Ship to Hamas

Jag fick nyligen en länk skickade till mig som innehöll en intervju i TV4 Nyhetsmorgons morgonsoffa med Kajsa Ekis Ekman. Kajsa Ekis Ekman var, enligt egen utsago, direkt hemkommen från vänsterjippot “Ship to Gaza” (men vars verkliga namn borde vara Ship to Hamas!), allt medan ett verkligt folkmord pågår i Mellanöstern på kristna och andra minoriteter i.o.m. Daesh brutala härjningar (vilket påminner starkt om den sedvanliga enögdheten i media om Israel och ME). Det var knappt att jag orkade se klart intervjun p.g.a. huvudvärken jag utvecklade av att höra Kajsa prata och jag tänker inte heller medverka till en vidare spridning av intervjun eftersom den innehåller en rad ganska vilda lögner och påståenden, men här nedan är ett smakprov på nivån:

Kajs Ekis Ekman: “asså liksom du vet dom så här bryter ju mot alla internatonella lagar.

Nej, det gör “de” (Israel) inte. T.o.m. FN har förklarat blockaden för laglig och för att vara påkallad. Hamas däremot, som erkänt både det systematiska användandet av s.k. civila sköldar och att ha civila som primära mål i sin krigföring, bryter mot alla upptänkliga internationella lagar. Israel har tvärtom, enligt internationell lag, en plikt att bekämpa terrorister och därmed är fallet det omvända: skulle de inte upprätthålla blockaden mot terrorenklaven Gaza skulle de i så fall bryta mot internationell lag. Israel gör dessutom långt, långt, mer för att skona civila än internationell lag kräver.

Kajsa Ekis Ekman: “asså du vet liksom dom vill ju isolera hela Gazas befolkning, man får inte importera och exportera nånting alls

Ok, det är darför Israel levererar många, många, långtradare med förnödenheter varje dag? Samt ser till att gazaborna har tillgång till sjukvård? Dessutom är, till exempel, sådant som mat och mediciner undantagna från blockaden. Det är endast vapen och sådant som man kan tillverka vapen av som inte får importeras. Men vem bryr sig om sådana fakta? Så mycket för att vilja isolera de civila gazaborna alltså. De man dock söker att isolera, främst från vapenleveranser och terrorfinansiering, är Hamas. Den som hävdar att det är illegitimt och/eller illegalt att söka att förhindra vidare spridning och aktivitet hos en islamistisk terrorrörelse som har tagit kontrollen över Gaza och som har ett globalt folkmord på det judiska folket inskrivet i sina stadgar och högst upp på sin agenda får nog rimligen finna sig i att bli kallad för att vara en medlöpare till samma organisation och rörelse.

Särskilt episkt var också t.ex. Kajsa Ekis Ekmans stelnade, stirrande och väldigt tomma blick efter att ha yttrat det rent ut sagt idiotiska påståendet att Israel “inte har något att göra med om en svensk båt besöker Gaza eftersom Sverige har erkänt landet“.

Den som betvivlar att Israel har rätt att införa en militär blockad mot ett område som en terrorgrupp tagit i besittning för att bedriva krigföring mot Israel från och med särskilt sikte på dess civilbefolkning bör nog läsa Palmer-rapporten igen som slår fast att blockaden är laglig och påkallad. Och det gäller så klart alldeles oavsett vilket land båtj*veln kommer i från. Vare sig den kommer från Sverige eller Iran spelar självklart ingen som helst roll för huruvida Israel har rätt att upprätthålla blockaden, som alltså är laglig (och legitim). Dessutom skulle Israel, om de ville och helt enligt internationell rätt, kunna stoppa båten var de vill längs med färdvägen direkt efter att skeppet lämnat sin hemmahamn. Detta eftersom intentionen och destinationen är i båda fall välkända. Det är nämligen ännu en lögn som brukar yttras, denna gång till och med i ett ganska huvudlöst och uppenbarligen ignorant uttalande av Sveriges utrikesdepartement (låt vara att kompetensen hos Wallströms UD kan starkt ifrågasättas med tanke på alla skandaler och självmål som varit på bara den korta tid sedan de tillträtt): att Israel inte har rätt att “borda båten på internationellt vatten”. Jo, Israel har, som sagt, all rätt till att borda båten på internationellt vatten och det är helt i enlighet med internationell lag. Detta uttalande visar också på hur det förljugna och förvrängda vänsternarrativet nått ändå upp till svenska UD, ett narrativ som till stor del bygger på s.k. “lawfare”, d.v.s. att aktivt försöka förvränga och förvanska uttolkningen av internationell rätt.

“Journalisterna”, om man nu kan kalla dessa för detta, gjorde knappt några eller ens tafatta försök alls att försöka att ifrågasätta eller nyansera Kajsas helt vansinniga utsaga och vilda påståenden. Riktigt illa av TV4, men som israelvän är man ju också relativt luttrad i att media har ett väldigt ensidigt förhållningssätt till landet och konflikten.

Det är dessutom imponerande att se att svenskarna verkar uppriktigt förvånade över att israelerna tar ett försök att bryta en blockad som syftar till att förhindra terrordåd och raketbeskjutningar mot israeliska civila på allvar. Vad hade ni väntat er? Att de skulle vinka förbi er i gränskontrollen lite slött som om ni bara hade en eller två extra flaskor whiskey i bagaget? För israelerna är det här en fråga om liv och död. Bokstavligen. De beskjuts dagligen med raketer som lett till att överväldigande många av barnen i södra Israel lider av PTSD, för att ta ett sorgligt exempel bland alltför många. Raketer och vapenmateriel som levereras av, bland andra, Iran och bland annat just sjövägen. Beslagen som gjorts hittills har varit många. Blockaden är ett av få medel som står till buds att stävja detta.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Svenskt vansinne i frågan om återvändande ISIS-terrorister kommer få blodiga konsekvenser

Kritiken mot Rasmus Perssons (C) uttalande att belöna ISIS-terrorister med jobb, bostad, och psykolog har varit hård under helgen. Jag skrev själv ett inlägg i fredags när jag hörde om detta. Nu lägger sig Mona Sahlin i denna debatt. Så här säger hon om förslaget som sådant:

“(…)Mona Sahlin tycker att det är ett ”bra exempel”.

– För det första har inte alla som återvänt gjort vedervärdiga handlingar. De som har gjort det ska förstås straffas, men andra som reser ned har kanske mer eller mindre lurats in i något de inte kunde föreställa sig i förväg. De vänder tillbaka så fort det bara går, säger Mona Sahlin.”

Nu öppnar ju också Sahlin, som framgår ovan, för att vissa ska åtalas. Men det sjuka i sammanhanget är ju att det är terapisamtal som är utgångspunkten. Det borde vara tvärtom: vi borde diskutera vilka straffrättsliga åtgärder som skall komma på tal för den absoluta merparten, om inte alla, och i detta inrymma terapisamtal som endast en parentes för det lilla fåtal som möjligen åkt i väg på vissa andra grunder (om nu legitima sådana skäl föreligger, vilket jag ärligt talat tvivlar på). Det är symptomatiskt för den svenska naiviteten kring radikal Islam/jihadism att det är terapisamtal som är det första som förs på tal, som att merparten vore nån sorts offer. Dessutom, vem “luras in i” något sådant som ISIS? Vad kunde de möjligen tro att de skulle få göra, ägna sig åt brodderi? De visste mycket väl att de skulle kriga mot “otrogna”. Att det sedan blev obehagligare än de föreställt sig är knappast samma sak som att de saknar ansvar för och intention bakom sina handlingar. Med tanke på konsekvenserna ser jag inte mycket till utrymme för att det ska vara hållbart att påstå att dessa terrorister inte visste bättre, dessutom är det liten skillnad på dråp och mord (åtminstone inte tillräckligt för att straffsatsen skall ändras från straff till belöning). Om inte annat så har ISIS annonserat rätt bra om vad deras verksamhet går ut på, bl.a. via social media, med videor på halshuggningar, avrättningar, folkmord, lemlästningar, etc. Det är befängt och absurt att friskriva de som åker ned till ISIS från ansvar med hänvisning till att “de inte visste bättre” (“the soft bigotry of low expectations”, återigen?). Den incitamentsstruktur detta bygger upp är också extremt destruktiv, vilket bland annat terrorforskaren Magnus Norell också noterat i helgen.

Mona Sahlin ger också sin syn på vad som orsakar terrorism (“extremism”):

“Det vore det bra om alla kommuner lärde sig vad man ska göra när man ställs inför problem med extremism av något slag. Det kan hända var som helst. Utanförskap, ilska, frustration finns överallt.”

“Utanförskap”? De flesta, om inte alla, jihadister i Europa var alla på ytan både välbärgade och välintegrerade. Det handlar inte om materialistiska orsaker; marxisten från 60-talet ringde och vill ha sin kriminalpolitik tillbaka. Det handlar om ideologi och problemet måste därmed bemötas på andra sätt.

Danmark diskuterar i stället att ställa ISIS-terrorister inför rätta för landsförräderi, vilket är fullt påkallat med tanke på att jihadistisk terror och jihadism förklarat krig mot Västvärlden i både ord och handling och ISIS är knappast något undantag. Att gå med i en sådan terrorgrupp bör i och sig självt därmed betraktas som en krigshandling gentemot stater som Sverige och Danmark.

Det hela är helt enkelt vansinne från svenskt håll. Det här kommer få konsekvenser, säkerligen blodiga sådana. Först då finns det en chans för svensken att vakna. Men hur många måste dö innan dess? Risken verkar växa sig allt större att Sverige inom snar framtid kommer bli varse. Stockholm kommer med största säkerhet snart läggas till samma lista som Toulouse, Paris, Boston, Madrid, London, Jerusalem, Tel Aviv, Mumbai, New York.

Posted in Allmänt | 21 Comments

Ska ISIS-terrorister verkligen belönas för sina handlingar?

Frågan är så klart retorisk eftersom det självklara svaret är “nej”. Men svenska politiker verkar tycka annorlunda, se t.ex. en av dagens nyheter: “Kommun vill hjälpa IS-krigare: ”Är absurt”

Jag kunde inte bry mig mindre om att några flumsociologer i Danmark kommit fram till att detta är en “bra väg att gå”. Den moraliska aspekten av att belöna personer som precis varit i Syrien för att begå folkmord och lemlästa oskyldiga människor kan inte bortses från och den som gör det är mer eller mindre lika illa i mina ögon.

Jag är rätt säker på att höga SS-officerare hade gått att “återintegrera” och att behandla deras eventuella s.k. “trauman”. Men det fanns en anledning till att vi valde att ställa dom till svars (om än dock i alltför låg utsträckning och med alltför milda straff även där).

Jag är också lite förvånad över hur mottagliga de flesta svenska politiker är för sådana här tankegångar. Det är liksom ingen som verkar stanna upp och tänka “kanske är det inte synd om folk som åker till en krigszon för att lemlästa och folkmörda, kanske är det straff och inte belöningar de förtjänar”. Det har mer eller mindre överlag varit självklart sedan dag ett att det är dessa personer som behöver vård för de påstådda “trauman” de varit och upplevt. Det är tydligen oviktigt att de med flit sökt upp och valt att begå dessa “trauman” själva och vi ska också strunta i de trauman de helt säkert tillfogat sina offer.

En bekant på Facebook gjorde en bra iakttagelse dessutom: om återvändande svenska ISIS-krigare ska belönas med jobb och bostad för att bearbeta sina påstådda “trauman”, varför inte också Breivik i så fall??! Stackarn, hans “trauman” måste ju vara “fruktansvärda”! Tänk på alla barn han mördat! Stackars Breivik! Att mörda och lemlästa barn på de mest uttänkta och bestialiska vis är för övrigt en favoritsyssla för ISIS, om någon lyckats missa det. (För den som undrar är det sista här ett argument av typen reductio ad absurdum, jag nämner det för att man aldrig skall underskatta det som brukar kallas för Poe´s lag.)

Posted in Allmänt | Leave a comment

Is “Arab liberalism” being underestimated?

From an article claiming that Western analysts are underestimating “Arab liberalism”:

“Is there such a thing as Arab liberalism? Judging by U.S. mainstream media coverage, the answer is no. Out of ten stories on the Middle East and North Africa (MENA), chances are that nine cover terrorism and sectarian violence—and the tenth, government abuse. What is true for media is even truer for other circles of knowledge production. Washington’s MENA-oriented think tanks are transfixed by ISIS-like fanatic groups and focus what is left of their attention on Muslim Brother-type Islamists (though these lost much currency after the popular uprising and military removal of them in Egypt in 2013) as well as on the varieties of despotic regimes ruling the Arab world. Very little space, if any, is devoted to whatever is in between authoritarian establishments and their religious opponents—namely democratic, secular, liberal civil society actors. It is as if they don’t exist—or don’t count.

Yet three years ago, these same characters were making front-page news worldwide. Remember the “Facebook activists” and “Twitter revolutionaries?” Back in 2011, they were the darlings of global media. Reform-minded, free-spirited, and Internet-savvy Arab youths were taking over public squares by the tens of thousands, chanting their contempt of despotism and love of freedom—all without a hint of religious militancy—and ousting reviled dictators. How did that demographic fade to irrelevance after only a few years? What happened?

Realpolitik happened. Soon after the revolutionary dust settled, Arab liberal activists were outmaneuvered by more established, more organized, and more prepared actors. Today the army rules supreme in Egypt; Syria and Iraq are split between terrorist groups and despotic leaders; royal families enjoy an even stronger grip in Gulf countries, Jordan, and Morocco; and Libya is stuck in a bizarre stalemate based on tribal interests and armed militias.”

Well, the problem was and still is that this is a very small minority fighting a very uphill battle and that the majority instead either explicitly or implicitly support the Islamonazi radicals. The latter, not the former, dominate and shape the culture and have all the momentum at the moment. Much because arabs have identified Radical Islam as the successor to Baath socialism (which was an, failed, attempt at secularization) as their current best bet to Arab “greatness” (which is what populations in nations such as China and Russia are driven by to a surprisingly high degree and where a “strong horse” and “caudillo” political culture prevails).

To dismiss the kidnapping of the “Arab spring” (which turned it into the “Arab winter” we are currently witnessing) by Radical Islam as a mere function of “realpolitik” seriously misjudges how widespread the acceptance is of the fundamental values Islamists share with the silent majority on issues such as Sharia law, religion, authority, politics, et cetera. It was a bottom-up kidnapping of the “Arab spring”. Not a top-down kidnapping of the same, as the authors seem to imply. People seem to forget that for example the revolution and theocratic rule in Iran has a popular backing to this day still. The “liberal counter-revolution” there is a very small minority and can do little to overthrow the Iranian regime. Even the “green movement” uprising that was crushed recently merely wanted “a different kind of Islamism”.

If Arab liberalism is “trending” in Arab society, it is from a very low base, and a significant transformation of arab culture is still far away. I hope I am wrong. In my view though, looking at the facts, the author of the article referred to above have made himself guilty of one of the most common mistakes when it comes to analyzing developments in the arab world: projecting Western concepts and patterns of behaviour onto actors in arab society. I am not saying that all development is necessarily linear, it often isn´t. But, I do say that liberal values have a lot of forces against them in arab culture and that these are on a much more fundamental, cultural, level than simply politics is. “Arab liberalism” is a long-term project, to say the least. We are probably talking about 30-100 years rather than 5-10 years. In that time frame a lot of events such as ISIS can and, most probably, will take place. The question is thus not necessarily *whether* “Arab liberalism” will take root in the arab world, but rather how much fallout will there be in that or any other process going forward. We should stop to try to project our wishes for the arab world on the same, how we would like it to function, and instead acknowledge the way it does function at the moment and probably will continue to function. Because for the foreseeable future, at least, “Arab liberalism” is not a force to be reckoned with in any broad sense or manner. Unfortunately so.

Posted in Articles in English, Intressant just nu, Islamism, Kultur, Sverige och MÖ-konflikten | Leave a comment