Svensk antisemitism

BIrgitta Hansen

Den numer f.d. miljöpartistiska politikern Birgitta Hansen är ännu ett exempel bland allt för många den senaste tiden på den antisemitism som vi inte kan blunda för längre och som finns där under ytan hos svenskarna i alltför hög utsträckning (vilken politiker i raden är det nu förresten som tvingats avgå pga sådana här uttalanden?). Nej, man måste inte vara nazist för att kunna sägas hålla sig med antisemitiska tankefigurer. Det räcker att, precis som den här politikern, mena på att “judar har makt och inflytande via de bolag som de kontrollerar”. Se där, antisemitism av klassiskt snitt. Hon bytte inte ens ut “judar” mot “sionister” som är det uttryck nyantisemitismen tagit till för att göra sig rumsren (tankegodset är dock i stort sett samma). Att jämställa Israel med nazisterna är för övrigt listat som ett exempel på nyantisemitism enligt EU:s Working Definition of Antisemitism.

Extra tragikomiskt är att hon försöker mena på att hon “missförståtts på något sätt”. Det är rätt svårt att missuppfatta vad hon menar och åsyftar med sitt ganska explicita uttalande om rika judar som kontrollerandes företag och som på detta sätt ser till att underkuva icke-judarna och därmed kan främja sin (påstått) kollektiva agenda.

Jag har länge sett det som en alldeles för simplistisk förklaring att den svenska inställningen till Israel skulle grunda sig på antisemitism. Jag kan inte längre blunda för att det dock är precis så och att detta är ett faktum, även bland helt vanliga svenskar. Det är åtminstone och definitivt en faktor bland några av de viktigaste och mest drivande. Propaganda från SVT et al som systematiskt pumpar ut ensidig, snedvriden, och ofta helt lögnaktig information möter som grogrund en latent antisemitism som har alltför nära till ytan.

Antisemitismen i Sverige har ökat. En stor del av denna kan tillskrivas den arabiska och muslimska invandring från Mellanöstern som fått sådan antisemitism med modersmjölken. Antisemitisk propaganda är utbredd i Mellanöstern, den är dessutom mer ofta än sällan statligt sanktionerad där. Den har också till stor del importerats i och med att arabvärlden var en allierad till Hitler. Men vi ska inte heller blunda för eller friskriva svensken från de alltför utbredda vanföreställningar denna förvånansvärt ofta har om både judar och Israel.

Den svenska antisemitismen må vara av en tystare form, men ger förvånansvärt ofta uttryck för ungefär samma tankegods (judisk världskonspiration, judisk kontroll av media, etc). Förvånansvärt ofta också från individer som annars ofta vet långt bättre.

Posted in Allmänt | 7 Comments

Svenskar i IDF

De sista dagarna har de stora dagstidningarna haft notiser om att svenskar tjänstgör i IDF, och kanske också deltager i striderna i Gaza. Inget märkvärdigt med det, svenska judar har genom åren immigrerat till Israel liksom judar från alla andra länder. Och eftersom IDF är en värnpliktsarme, så finns det helt naturligt också ex-svenskar i IDF. Det till och med finns, och har alltid funnits, frivilliga svenskar i IDF. Det är nämligen så att en del unga judar immigrerar till Israel med syftet att genomföra sin värnpliktstjänstgöring för att sedan flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Och inte nog med det – det finns till och med kristna svenskar som tjänstgjort frivilligt i IDF, och dessutom stupat i strid.

Här är några exempel på mer eller mindre kända svenskar och danskar i IDF: I Självständighetskriget 1948-49 tjänstgjorde några dussin skandinaver bland de ca 3000 frivilliga i Machal, brigaden som var sammansatt av utländska frivilliga. Leif Nils Elwing (RIP) stupade i strid 9 juli 1948. En annan svensk som deltog är Sigvard Marjasin, som senare gjorde karriär som socialdemokratisk fackpamp och så småningom blev ordförande i Kommunalarbetarförbundet och därefter landshövding. En känd dansk i Machal är Herbert Pundik, som senare blev chefsredaktör för Politiken. Pundiks son Uri (Z”L) stupade i Yom Kippur-kriget. Någon gång på 1980-talet var jag bjuden till en 40-årsfest, där 40-åringen visade sig vara en ex-svensk överste i IDF. Intressant nog tjänstgjorde hans halv-bror vid samma tid som överste i svenska armen.

Och om man fortsätter i ex-svensk kretsarna i Israel, så är värnplikten ett allmänt samtalsämne liksom den är hos alla andra israeler. Tyvärr är det nödvändigt för oss judar att försvara oss med vapen i hand här i Israel. Och som det ser ut i Europa och Sverige blir det nödvändigt där också att försvara judar, synagogor och andra judiska institutioner mot våldsamma antisemitiska attacker.

Posted in Allmänt, Israel | 44 Comments

Disproportionate Media Response

Fact: There were more Muslims killed in 2 days in Syria than during the entire Hamas Gaza War.

However, it is probably safe to say that as long as European journalists do not receive indications pointing towards Assad being a Jew nobody at Reuters, et al., will care even for a second. They will be too busy inciting against Israel, the only liberal democracy guaranteeing full and equal rights for all its citizens regardless of age, sex, gender, ethnicity, religious beliefs, etc, in the entire region.

NotQuant provides a chart (see below) comparing the number of victims in different ongoing and escalating conflicts. The media attention given each, with Israel being disproportionately watched and criticized, should tell us something about the real agenda of those covering the conflict and criticizing Israel. Given that “the civilians dying in Gaza” is among the top most cited excuses in order to proceed to slander Israel, then why do not European leftists protest all the other conflicts where evidently lots(!) more civilians are dying? The answer is that they do not care about the civilians in Gaza anymore than they do about any other civilians (i.e. not at all). The answer is not that they love and care about those civilians, the answer is that they hate and loathe Israel (and possibly also the Jews).

israel

Posted in Allmänt | 1 Comment

Den stora bilden – Del 1: Världens största raketbas

Kriget i Gaza är inte en isolerad händelse, och inte heller enbart en militär uppgörelse mellan Israel och Hamas. Kriget måste i stället ses som en liten bit i det stora geopolitiska pusslet i Mellanöstern. Hamas i sig är en del av den stora Muslimska Broderskapsrörelsen. Hamas ideologi till stor del samma islamistiska ideologi som al-Qaida och ISIS. Och Hamas krig är bara en enskilt slag i det stora kriget mot Israel. Låt oss titta på Del 1 av den stora geopolitiska bilden i Mellanöstern – Världens största raketbas.

År 2000 drog sig Israel tillbaka från södra Libanon och gav därmed Hizballah, en terrorstämplad organisation, fritt spelrum. Hizballah etablerade sig snabbt som en stat-i-staten, där organisationen styrde södra Libanon som en autonom enklav. Hizballah tog upp skatt, införde eget våldsmonopol, idkade affärsrörelse, tog över knarksmugglingen och drev en autonom utrikespolitik. Men framför allt rustade Hizballah och byggde upp en imponerande arsenal med ca 20,000 Katyusha-raketer riktade mot Israel. Dessutom införskaffade Hizballah medel- och långdistansraketer. Efter kriget med Israel 2006 var en stor del av arsenalen förbrukad eller förstörd, och den ersattes med ännu mer raketer. Nuvarande uppskattningar är att Hizballah förfogar över 40,000-50,000 raketer insiktade mot samtliga Israels städer, utom Eilat. Därmed är södra Libanon världens största raketbas.

År 2005 drog sig Israel tillbaka från Gaza. År 2007 tog Hamas makten efter ett kort inbördeskrig, och etablerade snabbt Gaza som en de facto nationalstat. Hamas tog upp skatt, införde eget våldsmonopol, idkade affärsrörelser, skodde sig på smugglingen av varor från Egypten och drev en autonom utrikespolitik. Men framför allt rustade Hamas och byggde en imponerande arsenal av raketer och nätverk av terrortunlar. Israeliska bedömmare uppskattar antalet raketer vid början av det nuvarande kriget till 10,000. Därmed blev Gaza under Hamas styre världens andra största raketbas.

Åren 2011-2013 tappade Egyptens säkerhetsstyrkor tillfälligt kontrollen i Sinai. Islamistiska terrorister tog snabbt vara på möjligheten att etablera sig i öknen. Förutom attentat mot Egyptens arme och infrastruktur började terroristerna också bygga upp en raketbas. De hann med några enstaka attacker mot Israel innan Egypten tog tillbaka kontrollen över området.

Palestinierna vill gärna att Israel skall dra sig tillbaka från Judeen och Samarien. Sedan är det tänkt att en samlingsregering som innefattar Hamas skall styra området. Hmmm. Jag tror inte det behövs någon speciellt livlig fantasi för att inse risken att tio-tusentals raketer kommer att baseras i Samariens berg, på samma sätt som hände i Libanon och Gaza, och delvis i Sinai.

De två israeliska nybyggarsamhällena Peduel och Alei Zahav ligger på en bergskamm i västra Samarien. Från fönstren har invånarna en obegränsad utsikt västerut över Israels kustslätt. Man ser Tel Avivs skyskrapor 40 km bort med blotta ögat – på en disig dag. Mellan Tel Aviv och bergstopparna ligger Ben Gurions flygplats – avståndet dit är ca 15 km. Under inflygningen för att landa flyger passagerarplanen nästan rakt över de två byarna. Jag är inte ensam när jag anser det en dålig ide att Hamas bygger en raketbas i Peduel. Och det är en lika dålig ide att en ensam terrorist med en .50-kalibrig kulspruta sätter sig på bergstoppen och börjar skjuta mot den civila flygtrafiken.

Det finna inga maktvakum i Mellanöstern. En trend i tiden är att de vakum som uppstår snabbt fylls av islamister. Efter Hamas tour-de-force kommer palestiniernas önskade stat i en annan dager. Med lärdomar från Libanon och Gaza har Israel rätt att kräva 100-procentiga garantier för att Judeen och Samarien (populärt kallat Västbanken) inte förvandlas till världens tredje största raketbas. Just nu är den enda garanten israelisk militär närvaro.

Posted in Allmänt, Israel, Judeen, Samarien, Gaza - Palestinska Myndigheten | 60 Comments

Ang. Henning Mankells vanföreställningar

Henning Mankells bisarra vansinnesutbrott går inte, symptomatiskt nog, att kommentera direkt på Aftonbladets webbplats.

Darför följer här ett par snabba invändningar, nedskrivna i all hast, som visar på att Henning Mankell har fel i sak på en rad punkter samt håller sig med ett antal svåra vanföreställningar.

Jag har skrivit kommentarerna i punktform utifrån citat som alla är hämtad från Henning Mankells text:

“Men sanningen är ju att det är Israel som bryter alla internationella avtal genom att ockupera Gaza”

Inbillningssjukan skördar ytterligare offer. Sedan 2005 finns inte en enda jude eller israelisk soldat i Gaza, det var det år Israel drog sig ensidigt(!) tillbaka från Gaza. Det är därmed direkt förryckt att prata om en pågående “ockupation” av Gaza. Israelerna lämnade dessutom efter sig växthus och infrastruktur för att hjälpa gazaborna på fötter ekonomiskt. Dessa slog gazaborna sönder för att de “byggts av apor och grisar” och i stället valde man Hamas till makten med stor majoritet och startade ett långt terrorkrig mot Israel. Ett terrorkrig som i högsta grad är både illegalt och illegitimt. Israel har enligt internationell rätt rätten på sin sida i den här konflikten och har till och med en plikt att försvara sina medborgare.

“Men vem är angriparen och ockupanten?”

Mig veterligen var det Israel som drog sig tillbaka ensidigt 2005 och det är Hamas som ägnat de senaste tio åren åt terror och dagliga raketanfall mot Israel. Vartenda fullskaliga krig som Israel har varit involverat i sedan 1947 har varit olagliga och illegitima anfallskrig som arabvärlden initierat mot Israel, inte tvärtom, och vartenda ett av dessa har haft det uttalade syftet att utplåna Israel och judarna (dvs att begå ett folkmord på det judiska folket).

“I dag råder ett apartheidsystem i Israel.”

Fel. Israel är en sekulär demokrati på rättsstatlig grund av västerländskt snitt med lika och fulla rättigheter för varje medborgare oavsett etnicitet, kön, religion, etc. Israel-araberna, cirka 20% av befolkningen, åtnjuter till och med vissa särskilda positiva rättigheter, som tex garanterad representation i Knesset. Att kalla Israel för en “apartheidstat” är därmed ett befängt påstående. Apartheidlagar mot både “palestinierna” och mot tex judar existerar dock definitivt i Mellanöstern, men inte i Israel utan i stället i de omkringliggande arabstaterna. Inte bara det, t.ex. slaveri är fullt lagligt och/eller accepterat fortfarande i flera arabländer. Arabvärldens homosexuella och kvinnor är, i bästa fall, andra klassens medborgare och riskerar förtryck och att t.o.m. dödas bara på grund av sitt kön eller sin sexualitet. Samma sak om man råkar vara ateist.

“Murar, passkontroller, trakasserier och våld är förhärskande”

Den s.k. “muren” och gränskontrollerna finns till av en anledning: terrorn som riktar sig mot Israels civila. Dessa åtgärder har bevisligen räddat oskyldigas liv, och det har Hamas själva erkänt vid ett flertal tillfällen. Ingen terror, inget behov av en “mur”. Ingen raketbeskjutning, inget behov från Israels sida att bomba de militära mål inne i Gaza från vilka denna dagliga raketbeskjutning stammar från. En ganska enkel ekvation tycks det mig, men det är tyvärr ett orsakssamband som både Mankell och arabsidan i konflikten (samt FN och europeiska journalister) väljer att bortse i från.

“De aggressiva bosättarna stjäl alltmer av den palestinska befolkningens land”

Hur är det legitimt att deklarera geografiska områden för att vara “Judenrein!” och anse att om denna etniska rensning inte uppfylls så är det att betrakta som ett problem?? Detta som Mankell anför här är rasistisk migrationskritik av värsta sort och inget annat.

“USA lägger in cirka tre miljarder dollar som bistånd till Israels militärmakt varje år. Utan USA skulle Israel inte existera.”

Det är snarare ett partnerskap än att betrakta som “bistånd”: USA får tillbaka en hel del i form av förbättrad teknik och spaning och militär information, etc. Och “biståndet” skulle Israel för längesen klara sig utan. Israel är en dynamisk marknadsekonomi som bland annat är framstående inom high tech och bioteknologi (snart också olja och naturgas?). Israel skulle existera även utan USA, den saken är klar och att Mankell inbillar sig annorlunda vittnar bara om hur grund och grumlig dennes syn på landet ifråga är.

“Nu dödar Israel urskiljningslöst.”

Nej, det är Hamas som siktar på civila urskiljningslöst. Ingen armé gör mer än den israeliska för att undgå civila dödsoffer. Att Israel alls tar till en markoffensiv som sätter deras egna soldater i fara vittnar i och sig självt om detta faktum. Det faktum att Hamas använder civila som mänskliga sköldar och bedriver urban gerillakrigföring och att den israeliska arméen trots det har det lägsta ratiot av stridande och civila dödsoffer någonsin visar på att ingen armé i den militära världshistorien gör mer för att skona civila.

“detta långsamma utrotningskrig mot palestinierna”

Det är för det första arabsidan och Iran som bedriver både terrorkrig via proxies och/eller fullskaliga anfallskrig på antisemitiska grunder syftandes till utplåning av judarna och Israel. Israel, å andra sidan, försvarar sig och bedriver därmed knappast något “långsamt utrotningskrig”. Att hävda så är att antingen vara okunnig om fakta på marken eller att göra sig skyldig till långtgående verklighetsförfalskningar. Sluta beskjuta Israel med raketer och sluta lova att utföra ett folkmord på judarna så kommer inte Israel se sig nödgat att försvara sig, vare sig det är mot Hamas eller Iran eller alla de arabländer som gång på gång fört uttalade(!) utrotningskrig mot Israel (“driva judarna ut i havet“, etc).

Posted in Allmänt, Intressant just nu, Mediakritik, Sverige och MÖ-konflikten | 3 Comments