Wallströms intellektuella haveri

Margot Wallström, nytillträdd utrikesminister, i Expressen:

Vi måste tänka framåt och Israel måste släppa ockupationen av Gaza och faktiskt släppa in hjälp och stöd, annars hjälper det inte att vi utlovar en massa pengar, säger Wallström.

Vilken “ockupation av Gaza”, om jag får fråga!?!? Israel drog sig ensidigt tillbaka från Gaza 2005 och enda anledningen att israelerna finner sig tvungna(!) att tillfälligt och högst motvilligt återvända gång på gång är för att Hamas et al vägrar sluta beskjuta israeliska civila med de raketer som levererats och/eller finansierats av Iran och Qatar. Israelerna lämnade till och med växthus och annan infrastruktur intakt för att på så sätt hjälpa “palestinierna” att få i gång en ekonomi. Dessa slogs i stället sönder, Hamas valdes till makten, och den dagliga raketbeskjutningen vars enda och uttalade intention är att terrorisera och mörda civila intensifierades. Men det är Israel som är problemet, enligt Wallström?

Dessutom släpper Israel in “hjälp och stöd” i form av både sjukvård, mediciner, mat, vatten, elektricitet, och annan materiel, det gjorde de till och med under kriget och trots att Hamas fortsatt besköt Israel med raketer som levererats av Iran, kidnappade och brutalt mördade oskyldiga israeliska tonåringar, et cetera, et cetera. Det finns dock en fullt laglig och legitim blockad (till och med FN har själva sagt att så är fallet) som syftar till att hindra Hamas att få sina vapenleveranser från Iran. Den som har problem med det är inte riktigt klok i huvudet, ärligt talat.

Antingen är vår utrikesminister djupt okunnig om ett ämne hon borde veta mer och bättre om eller så upprepar hon propagandalögner mer eller mindre medvetet för att främja sin egen agenda på bekostnad av Israel och en framtida fred i regionen. Jag har svårt att säga vad som är värre av dessa två alternativ.

Posted in Allmänt | 8 Comments

Svensk antisemitism

BIrgitta Hansen

Den numer f.d. miljöpartistiska politikern Birgitta Hansen är ännu ett exempel bland allt för många den senaste tiden på den antisemitism som vi inte kan blunda för längre och som finns där under ytan hos svenskarna i alltför hög utsträckning (vilken politiker i raden är det nu förresten som tvingats avgå pga sådana här uttalanden?). Nej, man måste inte vara nazist för att kunna sägas hålla sig med antisemitiska tankefigurer. Det räcker att, precis som den här politikern, mena på att “judar har makt och inflytande via de bolag som de kontrollerar”. Se där, antisemitism av klassiskt snitt. Hon bytte inte ens ut “judar” mot “sionister” som är det uttryck nyantisemitismen tagit till för att göra sig rumsren (tankegodset är dock i stort sett samma). Att jämställa Israel med nazisterna är för övrigt listat som ett exempel på nyantisemitism enligt EU:s Working Definition of Antisemitism.

Extra tragikomiskt är att hon försöker mena på att hon “missförståtts på något sätt”. Det är rätt svårt att missuppfatta vad hon menar och åsyftar med sitt ganska explicita uttalande om rika judar som kontrollerandes företag och som på detta sätt ser till att underkuva icke-judarna och därmed kan främja sin (påstått) kollektiva agenda.

Jag har länge sett det som en alldeles för simplistisk förklaring att den svenska inställningen till Israel skulle grunda sig på antisemitism. Jag kan inte längre blunda för att det dock är precis så och att detta är ett faktum, även bland helt vanliga svenskar. Det är åtminstone och definitivt en faktor bland några av de viktigaste och mest drivande. Propaganda från SVT et al som systematiskt pumpar ut ensidig, snedvriden, och ofta helt lögnaktig information möter som grogrund en latent antisemitism som har alltför nära till ytan.

Antisemitismen i Sverige har ökat. En stor del av denna kan tillskrivas den arabiska och muslimska invandring från Mellanöstern som fått sådan antisemitism med modersmjölken. Antisemitisk propaganda är utbredd i Mellanöstern, den är dessutom mer ofta än sällan statligt sanktionerad där. Den har också till stor del importerats i och med att arabvärlden var en allierad till Hitler. Men vi ska inte heller blunda för eller friskriva svensken från de alltför utbredda vanföreställningar denna förvånansvärt ofta har om både judar och Israel.

Den svenska antisemitismen må vara av en tystare form, men ger förvånansvärt ofta uttryck för ungefär samma tankegods (judisk världskonspiration, judisk kontroll av media, etc). Förvånansvärt ofta också från individer som annars ofta vet långt bättre.

Posted in Allmänt | 7 Comments

Svenskar i IDF

De sista dagarna har de stora dagstidningarna haft notiser om att svenskar tjänstgör i IDF, och kanske också deltager i striderna i Gaza. Inget märkvärdigt med det, svenska judar har genom åren immigrerat till Israel liksom judar från alla andra länder. Och eftersom IDF är en värnpliktsarme, så finns det helt naturligt också ex-svenskar i IDF. Det till och med finns, och har alltid funnits, frivilliga svenskar i IDF. Det är nämligen så att en del unga judar immigrerar till Israel med syftet att genomföra sin värnpliktstjänstgöring för att sedan flytta tillbaka till sitt ursprungsland. Och inte nog med det – det finns till och med kristna svenskar som tjänstgjort frivilligt i IDF, och dessutom stupat i strid.

Här är några exempel på mer eller mindre kända svenskar och danskar i IDF: I Självständighetskriget 1948-49 tjänstgjorde några dussin skandinaver bland de ca 3000 frivilliga i Machal, brigaden som var sammansatt av utländska frivilliga. Leif Nils Elwing (RIP) stupade i strid 9 juli 1948. En annan svensk som deltog är Sigvard Marjasin, som senare gjorde karriär som socialdemokratisk fackpamp och så småningom blev ordförande i Kommunalarbetarförbundet och därefter landshövding. En känd dansk i Machal är Herbert Pundik, som senare blev chefsredaktör för Politiken. Pundiks son Uri (Z”L) stupade i Yom Kippur-kriget. Någon gång på 1980-talet var jag bjuden till en 40-årsfest, där 40-åringen visade sig vara en ex-svensk överste i IDF. Intressant nog tjänstgjorde hans halv-bror vid samma tid som överste i svenska armen.

Och om man fortsätter i ex-svensk kretsarna i Israel, så är värnplikten ett allmänt samtalsämne liksom den är hos alla andra israeler. Tyvärr är det nödvändigt för oss judar att försvara oss med vapen i hand här i Israel. Och som det ser ut i Europa och Sverige blir det nödvändigt där också att försvara judar, synagogor och andra judiska institutioner mot våldsamma antisemitiska attacker.

Posted in Allmänt, Israel | 44 Comments

Disproportionate Media Response

Fact: There were more Muslims killed in 2 days in Syria than during the entire Hamas Gaza War.

However, it is probably safe to say that as long as European journalists do not receive indications pointing towards Assad being a Jew nobody at Reuters, et al., will care even for a second. They will be too busy inciting against Israel, the only liberal democracy guaranteeing full and equal rights for all its citizens regardless of age, sex, gender, ethnicity, religious beliefs, etc, in the entire region.

NotQuant provides a chart (see below) comparing the number of victims in different ongoing and escalating conflicts. The media attention given each, with Israel being disproportionately watched and criticized, should tell us something about the real agenda of those covering the conflict and criticizing Israel. Given that “the civilians dying in Gaza” is among the top most cited excuses in order to proceed to slander Israel, then why do not European leftists protest all the other conflicts where evidently lots(!) more civilians are dying? The answer is that they do not care about the civilians in Gaza anymore than they do about any other civilians (i.e. not at all). The answer is not that they love and care about those civilians, the answer is that they hate and loathe Israel (and possibly also the Jews).

israel

Posted in Allmänt | 1 Comment

Den stora bilden – Del 1: Världens största raketbas

Kriget i Gaza är inte en isolerad händelse, och inte heller enbart en militär uppgörelse mellan Israel och Hamas. Kriget måste i stället ses som en liten bit i det stora geopolitiska pusslet i Mellanöstern. Hamas i sig är en del av den stora Muslimska Broderskapsrörelsen. Hamas ideologi till stor del samma islamistiska ideologi som al-Qaida och ISIS. Och Hamas krig är bara en enskilt slag i det stora kriget mot Israel. Låt oss titta på Del 1 av den stora geopolitiska bilden i Mellanöstern – Världens största raketbas.

År 2000 drog sig Israel tillbaka från södra Libanon och gav därmed Hizballah, en terrorstämplad organisation, fritt spelrum. Hizballah etablerade sig snabbt som en stat-i-staten, där organisationen styrde södra Libanon som en autonom enklav. Hizballah tog upp skatt, införde eget våldsmonopol, idkade affärsrörelse, tog över knarksmugglingen och drev en autonom utrikespolitik. Men framför allt rustade Hizballah och byggde upp en imponerande arsenal med ca 20,000 Katyusha-raketer riktade mot Israel. Dessutom införskaffade Hizballah medel- och långdistansraketer. Efter kriget med Israel 2006 var en stor del av arsenalen förbrukad eller förstörd, och den ersattes med ännu mer raketer. Nuvarande uppskattningar är att Hizballah förfogar över 40,000-50,000 raketer insiktade mot samtliga Israels städer, utom Eilat. Därmed är södra Libanon världens största raketbas.

År 2005 drog sig Israel tillbaka från Gaza. År 2007 tog Hamas makten efter ett kort inbördeskrig, och etablerade snabbt Gaza som en de facto nationalstat. Hamas tog upp skatt, införde eget våldsmonopol, idkade affärsrörelser, skodde sig på smugglingen av varor från Egypten och drev en autonom utrikespolitik. Men framför allt rustade Hamas och byggde en imponerande arsenal av raketer och nätverk av terrortunlar. Israeliska bedömmare uppskattar antalet raketer vid början av det nuvarande kriget till 10,000. Därmed blev Gaza under Hamas styre världens andra största raketbas.

Åren 2011-2013 tappade Egyptens säkerhetsstyrkor tillfälligt kontrollen i Sinai. Islamistiska terrorister tog snabbt vara på möjligheten att etablera sig i öknen. Förutom attentat mot Egyptens arme och infrastruktur började terroristerna också bygga upp en raketbas. De hann med några enstaka attacker mot Israel innan Egypten tog tillbaka kontrollen över området.

Palestinierna vill gärna att Israel skall dra sig tillbaka från Judeen och Samarien. Sedan är det tänkt att en samlingsregering som innefattar Hamas skall styra området. Hmmm. Jag tror inte det behövs någon speciellt livlig fantasi för att inse risken att tio-tusentals raketer kommer att baseras i Samariens berg, på samma sätt som hände i Libanon och Gaza, och delvis i Sinai.

De två israeliska nybyggarsamhällena Peduel och Alei Zahav ligger på en bergskamm i västra Samarien. Från fönstren har invånarna en obegränsad utsikt västerut över Israels kustslätt. Man ser Tel Avivs skyskrapor 40 km bort med blotta ögat – på en disig dag. Mellan Tel Aviv och bergstopparna ligger Ben Gurions flygplats – avståndet dit är ca 15 km. Under inflygningen för att landa flyger passagerarplanen nästan rakt över de två byarna. Jag är inte ensam när jag anser det en dålig ide att Hamas bygger en raketbas i Peduel. Och det är en lika dålig ide att en ensam terrorist med en .50-kalibrig kulspruta sätter sig på bergstoppen och börjar skjuta mot den civila flygtrafiken.

Det finna inga maktvakum i Mellanöstern. En trend i tiden är att de vakum som uppstår snabbt fylls av islamister. Efter Hamas tour-de-force kommer palestiniernas önskade stat i en annan dager. Med lärdomar från Libanon och Gaza har Israel rätt att kräva 100-procentiga garantier för att Judeen och Samarien (populärt kallat Västbanken) inte förvandlas till världens tredje största raketbas. Just nu är den enda garanten israelisk militär närvaro.

Posted in Allmänt, Israel, Judeen, Samarien, Gaza - Palestinska Myndigheten | 60 Comments