Kajsa Ekis Ekman och vänsterjippot Ship to Hamas

Jag fick nyligen en länk skickade till mig som innehöll en intervju i TV4 Nyhetsmorgons morgonsoffa med Kajsa Ekis Ekman. Kajsa Ekis Ekman var, enligt egen utsago, direkt hemkommen från vänsterjippot “Ship to Gaza” (men vars verkliga namn borde vara Ship to Hamas!), allt medan ett verkligt folkmord pågår i Mellanöstern på kristna och andra minoriteter i.o.m. Daesh brutala härjningar (vilket påminner starkt om den sedvanliga enögdheten i media om Israel och ME). Det var knappt att jag orkade se klart intervjun p.g.a. huvudvärken jag utvecklade av att höra Kajsa prata och jag tänker inte heller medverka till en vidare spridning av intervjun eftersom den innehåller en rad ganska vilda lögner och påståenden, men här nedan är ett smakprov på nivån:

Kajs Ekis Ekman: “asså liksom du vet dom så här bryter ju mot alla internatonella lagar.

Nej, det gör “de” (Israel) inte. T.o.m. FN har förklarat blockaden för laglig och för att vara påkallad. Hamas däremot, som erkänt både det systematiska användandet av s.k. civila sköldar och att ha civila som primära mål i sin krigföring, bryter mot alla upptänkliga internationella lagar. Israel har tvärtom, enligt internationell lag, en plikt att bekämpa terrorister och därmed är fallet det omvända: skulle de inte upprätthålla blockaden mot terrorenklaven Gaza skulle de i så fall bryta mot internationell lag. Israel gör dessutom långt, långt, mer för att skona civila än internationell lag kräver.

Kajsa Ekis Ekman: “asså du vet liksom dom vill ju isolera hela Gazas befolkning, man får inte importera och exportera nånting alls

Ok, det är darför Israel levererar många, många, långtradare med förnödenheter varje dag? Samt ser till att gazaborna har tillgång till sjukvård? Dessutom är, till exempel, sådant som mat och mediciner undantagna från blockaden. Det är endast vapen och sådant som man kan tillverka vapen av som inte får importeras. Men vem bryr sig om sådana fakta? Så mycket för att vilja isolera de civila gazaborna alltså. De man dock söker att isolera, främst från vapenleveranser och terrorfinansiering, är Hamas. Den som hävdar att det är illegitimt och/eller illegalt att söka att förhindra vidare spridning och aktivitet hos en islamistisk terrorrörelse som har tagit kontrollen över Gaza och som har ett globalt folkmord på det judiska folket inskrivet i sina stadgar och högst upp på sin agenda får nog rimligen finna sig i att bli kallad för att vara en medlöpare till samma organisation och rörelse.

Särskilt episkt var också t.ex. Kajsa Ekis Ekmans stelnade, stirrande och väldigt tomma blick efter att ha yttrat det rent ut sagt idiotiska påståendet att Israel “inte har något att göra med om en svensk båt besöker Gaza eftersom Sverige har erkänt landet“.

Den som betvivlar att Israel har rätt att införa en militär blockad mot ett område som en terrorgrupp tagit i besittning för att bedriva krigföring mot Israel från och med särskilt sikte på dess civilbefolkning bör nog läsa Palmer-rapporten igen som slår fast att blockaden är laglig och påkallad. Och det gäller så klart alldeles oavsett vilket land båtj*veln kommer i från. Vare sig den kommer från Sverige eller Iran spelar självklart ingen som helst roll för huruvida Israel har rätt att upprätthålla blockaden, som alltså är laglig (och legitim). Dessutom skulle Israel, om de ville och helt enligt internationell rätt, kunna stoppa båten var de vill längs med färdvägen direkt efter att skeppet lämnat sin hemmahamn. Detta eftersom intentionen och destinationen är i båda fall välkända. Det är nämligen ännu en lögn som brukar yttras, denna gång till och med i ett ganska huvudlöst och uppenbarligen ignorant uttalande av Sveriges utrikesdepartement (låt vara att kompetensen hos Wallströms UD kan starkt ifrågasättas med tanke på alla skandaler och självmål som varit på bara den korta tid sedan de tillträtt): att Israel inte har rätt att “borda båten på internationellt vatten”. Jo, Israel har, som sagt, all rätt till att borda båten på internationellt vatten och det är helt i enlighet med internationell lag. Detta uttalande visar också på hur det förljugna och förvrängda vänsternarrativet nått ändå upp till svenska UD, ett narrativ som till stor del bygger på s.k. “lawfare”, d.v.s. att aktivt försöka förvränga och förvanska uttolkningen av internationell rätt.

“Journalisterna”, om man nu kan kalla dessa för detta, gjorde knappt några eller ens tafatta försök alls att försöka att ifrågasätta eller nyansera Kajsas helt vansinniga utsaga och vilda påståenden. Riktigt illa av TV4, men som israelvän är man ju också relativt luttrad i att media har ett väldigt ensidigt förhållningssätt till landet och konflikten.

Det är dessutom imponerande att se att svenskarna verkar uppriktigt förvånade över att israelerna tar ett försök att bryta en blockad som syftar till att förhindra terrordåd och raketbeskjutningar mot israeliska civila på allvar. Vad hade ni väntat er? Att de skulle vinka förbi er i gränskontrollen lite slött som om ni bara hade en eller två extra flaskor whiskey i bagaget? För israelerna är det här en fråga om liv och död. Bokstavligen. De beskjuts dagligen med raketer som lett till att överväldigande många av barnen i södra Israel lider av PTSD, för att ta ett sorgligt exempel bland alltför många. Raketer och vapenmateriel som levereras av, bland andra, Iran och bland annat just sjövägen. Beslagen som gjorts hittills har varit många. Blockaden är ett av få medel som står till buds att stävja detta.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Svenskt vansinne i frågan om återvändande ISIS-terrorister kommer få blodiga konsekvenser

Kritiken mot Rasmus Perssons (C) uttalande att belöna ISIS-terrorister med jobb, bostad, och psykolog har varit hård under helgen. Jag skrev själv ett inlägg i fredags när jag hörde om detta. Nu lägger sig Mona Sahlin i denna debatt. Så här säger hon om förslaget som sådant:

“(…)Mona Sahlin tycker att det är ett ”bra exempel”.

– För det första har inte alla som återvänt gjort vedervärdiga handlingar. De som har gjort det ska förstås straffas, men andra som reser ned har kanske mer eller mindre lurats in i något de inte kunde föreställa sig i förväg. De vänder tillbaka så fort det bara går, säger Mona Sahlin.”

Nu öppnar ju också Sahlin, som framgår ovan, för att vissa ska åtalas. Men det sjuka i sammanhanget är ju att det är terapisamtal som är utgångspunkten. Det borde vara tvärtom: vi borde diskutera vilka straffrättsliga åtgärder som skall komma på tal för den absoluta merparten, om inte alla, och i detta inrymma terapisamtal som endast en parentes för det lilla fåtal som möjligen åkt i väg på vissa andra grunder (om nu legitima sådana skäl föreligger, vilket jag ärligt talat tvivlar på). Det är symptomatiskt för den svenska naiviteten kring radikal Islam/jihadism att det är terapisamtal som är det första som förs på tal, som att merparten vore nån sorts offer. Dessutom, vem “luras in i” något sådant som ISIS? Vad kunde de möjligen tro att de skulle få göra, ägna sig åt brodderi? De visste mycket väl att de skulle kriga mot “otrogna”. Att det sedan blev obehagligare än de föreställt sig är knappast samma sak som att de saknar ansvar för och intention bakom sina handlingar. Med tanke på konsekvenserna ser jag inte mycket till utrymme för att det ska vara hållbart att påstå att dessa terrorister inte visste bättre, dessutom är det liten skillnad på dråp och mord (åtminstone inte tillräckligt för att straffsatsen skall ändras från straff till belöning). Om inte annat så har ISIS annonserat rätt bra om vad deras verksamhet går ut på, bl.a. via social media, med videor på halshuggningar, avrättningar, folkmord, lemlästningar, etc. Det är befängt och absurt att friskriva de som åker ned till ISIS från ansvar med hänvisning till att “de inte visste bättre” (“the soft bigotry of low expectations”, återigen?). Den incitamentsstruktur detta bygger upp är också extremt destruktiv, vilket bland annat terrorforskaren Magnus Norell också noterat i helgen.

Mona Sahlin ger också sin syn på vad som orsakar terrorism (“extremism”):

“Det vore det bra om alla kommuner lärde sig vad man ska göra när man ställs inför problem med extremism av något slag. Det kan hända var som helst. Utanförskap, ilska, frustration finns överallt.”

“Utanförskap”? De flesta, om inte alla, jihadister i Europa var alla på ytan både välbärgade och välintegrerade. Det handlar inte om materialistiska orsaker; marxisten från 60-talet ringde och vill ha sin kriminalpolitik tillbaka. Det handlar om ideologi och problemet måste därmed bemötas på andra sätt.

Danmark diskuterar i stället att ställa ISIS-terrorister inför rätta för landsförräderi, vilket är fullt påkallat med tanke på att jihadistisk terror och jihadism förklarat krig mot Västvärlden i både ord och handling och ISIS är knappast något undantag. Att gå med i en sådan terrorgrupp bör i och sig självt därmed betraktas som en krigshandling gentemot stater som Sverige och Danmark.

Det hela är helt enkelt vansinne från svenskt håll. Det här kommer få konsekvenser, säkerligen blodiga sådana. Först då finns det en chans för svensken att vakna. Men hur många måste dö innan dess? Risken verkar växa sig allt större att Sverige inom snar framtid kommer bli varse. Stockholm kommer med största säkerhet snart läggas till samma lista som Toulouse, Paris, Boston, Madrid, London, Jerusalem, Tel Aviv, Mumbai, New York.

Posted in Allmänt | 20 Comments

Ska ISIS-terrorister verkligen belönas för sina handlingar?

Frågan är så klart retorisk eftersom det självklara svaret är “nej”. Men svenska politiker verkar tycka annorlunda, se t.ex. en av dagens nyheter: “Kommun vill hjälpa IS-krigare: ”Är absurt”

Jag kunde inte bry mig mindre om att några flumsociologer i Danmark kommit fram till att detta är en “bra väg att gå”. Den moraliska aspekten av att belöna personer som precis varit i Syrien för att begå folkmord och lemlästa oskyldiga människor kan inte bortses från och den som gör det är mer eller mindre lika illa i mina ögon.

Jag är rätt säker på att höga SS-officerare hade gått att “återintegrera” och att behandla deras eventuella s.k. “trauman”. Men det fanns en anledning till att vi valde att ställa dom till svars (om än dock i alltför låg utsträckning och med alltför milda straff även där).

Jag är också lite förvånad över hur mottagliga de flesta svenska politiker är för sådana här tankegångar. Det är liksom ingen som verkar stanna upp och tänka “kanske är det inte synd om folk som åker till en krigszon för att lemlästa och folkmörda, kanske är det straff och inte belöningar de förtjänar”. Det har mer eller mindre överlag varit självklart sedan dag ett att det är dessa personer som behöver vård för de påstådda “trauman” de varit och upplevt. Det är tydligen oviktigt att de med flit sökt upp och valt att begå dessa “trauman” själva och vi ska också strunta i de trauman de helt säkert tillfogat sina offer.

En bekant på Facebook gjorde en bra iakttagelse dessutom: om återvändande svenska ISIS-krigare ska belönas med jobb och bostad för att bearbeta sina påstådda “trauman”, varför inte också Breivik i så fall??! Stackarn, hans “trauman” måste ju vara “fruktansvärda”! Tänk på alla barn han mördat! Stackars Breivik! Att mörda och lemlästa barn på de mest uttänkta och bestialiska vis är för övrigt en favoritsyssla för ISIS, om någon lyckats missa det. (För den som undrar är det sista här ett argument av typen reductio ad absurdum, jag nämner det för att man aldrig skall underskatta det som brukar kallas för Poe´s lag.)

Posted in Allmänt | Leave a comment

Wallströms intellektuella haveri

Margot Wallström, nytillträdd utrikesminister, i Expressen:

Vi måste tänka framåt och Israel måste släppa ockupationen av Gaza och faktiskt släppa in hjälp och stöd, annars hjälper det inte att vi utlovar en massa pengar, säger Wallström.

Vilken “ockupation av Gaza”, om jag får fråga!?!? Israel drog sig ensidigt tillbaka från Gaza 2005 och enda anledningen att israelerna finner sig tvungna(!) att tillfälligt och högst motvilligt återvända gång på gång är för att Hamas et al vägrar sluta beskjuta israeliska civila med de raketer som levererats och/eller finansierats av Iran och Qatar. Israelerna lämnade till och med växthus och annan infrastruktur intakt för att på så sätt hjälpa “palestinierna” att få i gång en ekonomi. Dessa slogs i stället sönder, Hamas valdes till makten, och den dagliga raketbeskjutningen vars enda och uttalade intention är att terrorisera och mörda civila intensifierades. Men det är Israel som är problemet, enligt Wallström?

Dessutom släpper Israel in “hjälp och stöd” i form av både sjukvård, mediciner, mat, vatten, elektricitet, och annan materiel, det gjorde de till och med under kriget och trots att Hamas fortsatt besköt Israel med raketer som levererats av Iran, kidnappade och brutalt mördade oskyldiga israeliska tonåringar, et cetera, et cetera. Det finns dock en fullt laglig och legitim blockad (till och med FN har själva sagt att så är fallet) som syftar till att hindra Hamas att få sina vapenleveranser från Iran. Den som har problem med det är inte riktigt klok i huvudet, ärligt talat.

Antingen är vår utrikesminister djupt okunnig om ett ämne hon borde veta mer och bättre om eller så upprepar hon propagandalögner mer eller mindre medvetet för att främja sin egen agenda på bekostnad av Israel och en framtida fred i regionen. Jag har svårt att säga vad som är värre av dessa två alternativ.

Posted in Allmänt | 8 Comments

Svensk antisemitism

BIrgitta Hansen

Den numer f.d. miljöpartistiska politikern Birgitta Hansen är ännu ett exempel bland allt för många den senaste tiden på den antisemitism som vi inte kan blunda för längre och som finns där under ytan hos svenskarna i alltför hög utsträckning (vilken politiker i raden är det nu förresten som tvingats avgå pga sådana här uttalanden?). Nej, man måste inte vara nazist för att kunna sägas hålla sig med antisemitiska tankefigurer. Det räcker att, precis som den här politikern, mena på att “judar har makt och inflytande via de bolag som de kontrollerar”. Se där, antisemitism av klassiskt snitt. Hon bytte inte ens ut “judar” mot “sionister” som är det uttryck nyantisemitismen tagit till för att göra sig rumsren (tankegodset är dock i stort sett samma). Att jämställa Israel med nazisterna är för övrigt listat som ett exempel på nyantisemitism enligt EU:s Working Definition of Antisemitism.

Extra tragikomiskt är att hon försöker mena på att hon “missförståtts på något sätt”. Det är rätt svårt att missuppfatta vad hon menar och åsyftar med sitt ganska explicita uttalande om rika judar som kontrollerandes företag och som på detta sätt ser till att underkuva icke-judarna och därmed kan främja sin (påstått) kollektiva agenda.

Jag har länge sett det som en alldeles för simplistisk förklaring att den svenska inställningen till Israel skulle grunda sig på antisemitism. Jag kan inte längre blunda för att det dock är precis så och att detta är ett faktum, även bland helt vanliga svenskar. Det är åtminstone och definitivt en faktor bland några av de viktigaste och mest drivande. Propaganda från SVT et al som systematiskt pumpar ut ensidig, snedvriden, och ofta helt lögnaktig information möter som grogrund en latent antisemitism som har alltför nära till ytan.

Antisemitismen i Sverige har ökat. En stor del av denna kan tillskrivas den arabiska och muslimska invandring från Mellanöstern som fått sådan antisemitism med modersmjölken. Antisemitisk propaganda är utbredd i Mellanöstern, den är dessutom mer ofta än sällan statligt sanktionerad där. Den har också till stor del importerats i och med att arabvärlden var en allierad till Hitler. Men vi ska inte heller blunda för eller friskriva svensken från de alltför utbredda vanföreställningar denna förvånansvärt ofta har om både judar och Israel.

Den svenska antisemitismen må vara av en tystare form, men ger förvånansvärt ofta uttryck för ungefär samma tankegods (judisk världskonspiration, judisk kontroll av media, etc). Förvånansvärt ofta också från individer som annars ofta vet långt bättre.

Posted in Allmänt | 7 Comments